verkenning planstudie verkeer snelweg smart mobility

Verkenning en planstudie

Smart mobility

De manier waarop we ons verplaatsen verandert. Voertuigen nemen meer taken over. Er is meer informatie om keuzes te maken over onze transportmiddelen, vertrektijdstip en routes. Grenzen tussen modaliteiten vervagen. Smart Mobility biedt oplossingen voor mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken en beperkt daarmee de aanleg van nieuwe infrastructuur. ‘Smart’ is niet meer weg te denken uit verkenningen en planstudies. Wist je dat de minister zelfs heeft vastgelegd dat in elke MKBA een slim niet-infrastructuuralternatief wordt onderzocht?

Smart mobility

Smart Mobility leidt tot een andere aanpak van verkenningen en planstudies, met nieuwe opgaven. Welke Smart Mobility maatregelen kunnen worden ingezet? Wat is het effect daarvan? En op welke termijn wordt dit effect gerealiseerd? Leidt Smart Mobility tot minder verkeer, of wordt reizen zo toegankelijk dat een toename aannemelijk is? Als het gemakkelijker wordt om per rit te kiezen tussen de auto of de (snel)fiets, wat is dan de impact van een snelfietsroute op de drukte op de snelweg?

Vanaf wanneer leiden zelfrijdende auto’s tot een hogere capaciteit van de weg? We vertalen Smart Mobility naar het modelinstrumentarium van verkenningen en planstudies. Maar hoe zet je de huidige statische en dynamische verkeersmodellen in, als het gedrag van de verkeersdeelnemers verandert? Hoe bepaal je de ruimtelijke afbakening van de maatregelen in het kader van de benodigde milieuberekeningen? En wat betekent dit voor de bepaling van maatschappelijke kosten en baten?

'Slim waar kan, infra-uitbreiding waar moet'

Als marktleider op het gebied van MIRT-verkenningen en planstudies hebben we ruime ervaring met deze vraagstukken. Meer dan voorheen is inzicht nodig in de weggebruiker en de ritmotieven om ook andere oplossingen aan te kunnen bieden. Met een slimme combinatie van modellen zijn effecten te voorspellen. Aan de andere kant zullen besluiten steeds vaker adaptief zijn, zodat (bijvoorbeeld door slimme fasering) optimaal ingespeeld wordt op ontwikkelingen die nu nog onbekend zijn, of waarvan onduidelijk is wanneer deze gaan optreden. Wij houden hier al vroeg in de alternatievenontwikkeling rekening mee, bijvoorbeeld door een opbouw van de alternatieven vanuit ‘slim waar kan, infra-uitbreiding waar moet’.