Dossier kunstgrasvoetbal en gezondheid

Dossier kunstgrasvoetbal en gezondheid

Sporten op rubbergranulaat is veilig

Businesslijnen:
Tags:

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Op woensdag 5 oktober besteedde Zembla aandacht aan mogelijke gezondheidsrisico’s omtrent spelen op voetbalvelden van kunstgras met SBR rubbergranulaat. Antea Group Sport heeft kennis genomen van deze uitzending. Als er vragen zijn over de veiligheid dan is het goed dat daar aandacht aan wordt besteed. De gezondheid en welzijn van de spelers zijn ook voor ons van groot belang. Wij volgen de wet- en regelgeving voor aanleg van Sportaccommodaties (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM) en nieuwe ontwikkelingen in wet en regelgeving zullen wij blijven volgen. In het verleden zijn hiernaar diverse onderzoeken uitgevoerd.  Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onderstaande bronnen.

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Wij zien de resultaten, die rond februari 2017 worden verwacht, uiteraard met grote interesse tegemoet. Ook wij wensen hierover definitieve duidelijkheid te verkrijgen.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar: