Multi-sport

Multi-sport

Hoe krijgen we de sport terug in de wijk? Sport verbindt mensen, is goed voor de gezondheid en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Waar kan dit beter dan in het midden van de stad?

Businesslijnen:
Tags:

Multifunctionele voorzieningen

Antea Group Sport speelt hier op in met een breed aanbod aan multifunctionele sportvoorzieningen. Met onze partners verzorgen wij de realisatie van openbare velden in stedelijk gebied. Voetbalvelden, tennisbanen, basketbalvelden, maar ook tafeltennistafels en jeu des boules banen; wij maken het mogelijk. Dit biedt de jeugd de mogelijkheid om te sporten met generatiegenoten, op ieder gewenst moment van de dag. Een betere manier om de jeugd weer aan het sporten te krijgen is er wat ons betreft niet.

Sociale verbinding

Multifunctionele velden dragen bij aan het sportgedrag van de jeugd en bevorderen de sociale verbinding binnen de wijken. Integratie door middel van sporten heeft positieve invloed op de leefbaarheid. De jeugd hangt niet meer in de wijk rond, maar verzamelt zich centraal op de openbare accommodatie. Met een bewezen afname van vandalisme en overlast in de wijk als resultaat.

Sportstimulering

Een brede doelgroep wordt bereikt. Naast het openbare gebruik worden op de multifunctionele accommodaties geregeld evenementen georganiseerd. Mede door deelname van personen uit de wijk wordt dit mogelijk gemaakt. Sport in de wijk wordt op deze wijze met succes gestimuleerd.