Store Floor

Store Floor

Een regenton van 1.000 m3 onder uw kunstgrasveld

Businesslijnen:
Tags:

Voor de toekomst worden ons zware en langdurige buien voorspeld. Dit extremere weer levert problemen op voor de woonwijken. Overal is Nederland naarstig op zoek naar maatregelen om te voorkomen dat de straten blank komen te staan en onze huizen en kelders onderlopen.

Met Store Floor van Antea Group kan uw kunstgrasveld een bijdrage leveren aan dit gevecht tegen extreme buien. Het water dat tijdens een hoosbui valt op het veld, het clubgebouw, de parkeerplaats en andere verhardingen in de buurt, vangt u nu tijdelijk op onder uw  kunstgrasveld. Zo vermindert de wateroverlast, ook voor de omgeving.

Store Floor is een waterbuffer die onder het kunstgrasveld ligt. In plaats van via de drainage direct afgevoerd te worden naar het rioleringssysteem, wordt het water nu opgevangen onder het veld. Zodra het weer droger wordt, wordt het water alsnog afgevoerd naar open water (sloten) of het rioleringssysteem. Daarmee is Store Floor de ideale manier om nabij gelegen
woonwijken te ontzorgen bij hevige regenval.

Store Floor is goedgekeurd door NOC*NSF onder norm M27.b-103.