Visie op duurzaamheid

Visie op duurzaamheid

Antea Group heeft een missie. Zij wil een toonaangevend partner zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame oplossingen in onze leefomgeving. En dat laten we niet bij woorden, maar brengen het ook in de praktijk. Op al onze werkterreinen en dus ook bij de aanleg en ontwikkeling van sportvelden.

Businesslijnen:

Voor ons begint een nieuw kunstgrasveld bij het oude veld. Wat doe je als organisatie met de materialen uit het oude kunstgrasveld? Antea Group Sport neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat de materialen uit het oude veld maximaal gerecycled worden.

Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen kijken wij naar de totale levenscyclus. Duurzaam zijn systemen die weinig onderhoud nodig hebben, met een lange levensduur en met ruime mogelijkheden tot hergebruik van de materialen aan het einde van de levenscyclus. Op dit moment zijn wij zelfs in staat om systemen te leveren waarbij wij alle materialen volledig kunnen recyclen en hergebruiken.