Stedelijk waterbeheer

Stedelijk waterbeheer

Riolering onder controle

Als gemeente 20% besparen op de uitgaven aan riolering? Het kan met de visie van Antea Group op het rioleringsbeheer, -beleid en –vervanging. In plaats van eenzijdig rationeel beheer kijken wij samen met u of we dit kunnen omzetten naar risico gestuurd beheer.

Risicogestuurd beheer
Door te kijken als gemeente welke risico’s genomen kunnen worden met de riolering kunnen kosten worden bespaard. Door uit te gaan van de metingen in de riolering kan men bepalen welke delen echt aan vervanging toe zijn en welke delen nog een paar jaar kunnen blijven liggen. Hierdoor hoeven er minder straten opengebroken te worden en wordt de levensduur van het riool verlengd. Dit drukt de uitgaven aan de riolering, waardoor de burger ook weer minder heffingen hoeft te betalen.

Advies en plannen
Onze visie werken we uit in een adequaat en op maat gemaakt beheer -en/of beleidsplan. Hierbij nemen we mensen binnen de organisatie mee die ook maar iets van de riolering vinden of moeten vinden. Van het college tot projectleider die voor de vervanging van het riool zorgt. Hierdoor wordt het plan breed gedragen en zijn alle betrokkenen op de hoogte van het beleid en beheer van het riool. We volgen bij het maken van de plannen de richtlijnen van het Bestuursakkoord Water.

Realisatie
Wanneer het riool daadwerkelijk aan vervanging toe is kan Antea Group dit ook voor uw gemeente verzorgen. Onze eigen Antea Group Realisatie BV voert het gehele traject voor u uit en ontzorgt u op alle aspecten van het aansturen van de aannemer tot het controleren van de werkzaamheden.