Stedelijke transitie

Stedelijke transitie

De procesversnellers in projectontwikkeling

De opgave in het stedelijk gebied kent een sterke dynamiek. Vooral het behoud en toevoegen van 'waarde' aan bestaande gebieden is leidend bij ontwikkelingen.

Het goed en duurzaam benutten van de schaarse ruimte vraagt om een integrale aanpak. De adviseurs van Antea Group verstaan dit vak als geen ander. Onder de noemer stedelijke transitie bieden wij een integraal dienstenpakket waarmee wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen ondersteunen bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen.

Procesversnellers

Ontwikkeling begint bij initiatief. Samen de markt in beweging krijgen. Als partner weten wij waar de knelpunten in het proces zitten en anticiperen daarop. Niet alleen uurtje-factuurtje, maar ook door gezamenlijk verantwoorde risico’s te dragen. Daarbij zijn snelheid, zekerheid en draagvlak wat ons betreft kritische succesfactoren om uw ontwikkeling haalbaar te maken.

Wij leveren meerwaarde in het (her)ontwikkelproces. We zijn procesversnellers doordat wij zelf de componenten inhoudelijk beheersen. We overzien de risico’s en de kansen. Bieden zekerheid daar waar nodig, kiezen voor creativiteit als daar ruimte voor is. We participeren en ondernemen, vanuit onze ruime expertise in ruimtelijke inpassing.

Woningbouw+

Het slagen van woningbouwontwikkeling wordt bepaald door interactie met de omgeving. Het draait daarbij ook om voorzieningen, leisure, retail en bedrijvigheid. En de juiste infrastructurele aan- en ontsluiting is essentieel. Woningbouw+ noemen wij dat. Antea Group is de partij die alle schakels bij elkaar brengt en verbindt.

Integraal dienstenpakket

In stedelijke transitie zit een bepaalde dynamiek. Het is een markt die in beweging is, met organische en kleinschalige projecten als trends. En met nieuwe samenwerkingsvormen.

Voor succesvolle ontwikkeling moet een duidelijk stappenplan doorlopen worden; vijf processtappen waarmee Antea Group voor u van A tot Z een betrouwbare partner is:

1. Financiering en organisatie
2. Ruimtelijke inpassing 
3. Engineering en contracting 
4. Realisatie van transitieprojecten
5. Beheer van vastgoed en openbare ruimte

Downloads: