duurzaam bouwen duurzaamheid circulaire economie hergebruik

SusTAg: duurzaamheidstool

SusTAg (Sustainability Tags by Antea Group) biedt dé helpende hand in duurzaamheidsmanagement vanuit corporate compliance. Van de impact van bedrijfsonderdelen en het effect van maatregelen tot inzicht in de keten en benchmarking: SusTAg biedt volop mogelijkheden.

In een wereld waarin duurzaamheid en data een steeds grotere rol spelen, wordt van bedrijven steeds meer op deze gebieden gevraagd. Denk hierbij aan aantoonbaarheid van de impact van je bedrijfsstrategie en transparantie van de keten. De verzameling van de hiervoor benodigde data kan veel van een bedrijf vergen. En dan is er nog de volgende stap: het analyseren en inzichtelijk maken van de duurzaamheidsdata.

Hoe weet je waar je in de bedrijfsstrategie jouw pijlen op moet richten? Waar heeft het bedrijf de grootste impact? En waar valt het meest positieve effect op impact te behalen? SusTAg biedt hierbij uitkomst!

Verduurzaming van binnenuit

Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen gaat verder dan puur het economische winstoogmerk en het voldoen aan wet- en regelgeving. Om duurzaamheid te kunnen verankeren in een organisatie, is verduurzaming van binnenuit van belang. Dit vraagt gedragsverandering en om het opstellen en volgen van eigen regels en standaarden. SusTAg sluit hier als sustainability impact tool bij aan.

SusTAg kan gebruikt worden ter ondersteuning van strategieontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, creëren van transparantie en het aantoonbaar maken van duurzaamheid. De tool is opgezet vanuit systeemdenken. Het omvat een methodiek met KPI’s op diverse duurzaamheidsthema’s en scores ten aanzien van door jouw bedrijf gestelde doelen. 

De KPI’s, die in overeenstemming zijn met o.a. de GRI richtlijnen, kunnen flexibel worden gekozen afhankelijk van de relevantie voor jouw bedrijf. SusTAg combineert de deelscores per onderwerp tot een totale duurzaamheidsscore, die de impact aangeeft en inzicht biedt in de voortgang op gestelde doelen.

Online dashboard

SusTAg wordt momenteel verwerkt in een web-based database, zodat grote hoeveelheden data op eenvoudige wijze via apps kunnen worden ingevoerd en opgeslagen. Ook kunnen daarin berekeningen worden uitgevoerd, waarna verdere analyse en resultaten in een interactief, online dashboard voor het management (en indien gewenst de rest van de organisatie) te zien zijn.

De voordelen van SusTAg op een rij:

  • Real-time management tool: biedt op elk gewenst moment inzicht in prestaties en kansen
  • Handvat voor inzicht in de bredere bedrijfsketen
  • Flexibiliteit, zowel in de breedte (keuze voor eigen bedrijf of gehele keten) als in de diepte (keuze voor detailniveau van indicatoren, mogelijkheid tot inzicht per vestiging)
  • Effect van een indicator is direct in het totale duurzaamheidsresultaat terug te zien. De samenhang tussen de KPI’s biedt extra inzicht en zorgt voor het nemen van de juiste maatregelen, die door het detailniveau ook op maat kunnen worden gemaakt per vestiging.
  • Mogelijkheid tot interne benchmarking

SusTAg is volop in ontwikkeling. Interesse om mee te werken aan een pilot? Neem dan contact met ons op!