Safety Walk

Safety Walk

Meer veiligheid in drie stappen

Falend bouwplaatsmanagement, ontwerpfouten: ze liggen ieder jaar ten grondslag aan tientallen bouwgerelateerde ongevallen. Als opdrachtgever kunt u hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Ook wanneer de opdrachtnemer primair verantwoordelijk is voor ontwerp én realisatie. Met de ‘Safety Walk’ geeft u binnen UAV-gc contracten invulling aan uw zorg voor veiligheid.

De cijfers liegen niet…

Onderzoek en inspectie wijzen uit dat het in de bouwsector nog veel veiliger kan. Voorbeeld: in 2012 waren in de bouwsector 433 ongevallen te betreuren, waarvan 82 met een dodelijke afloop. Bijna de helft van de bedrijfsongevallen was te wijten aan falend bouwplaatsmanagement (RI&E, V&G-plan, communicatie en toezicht).

Veiligheid: uw verantwoordelijkheid als opdrachtgever

Als opdrachtgever heeft u een verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid. Ook wanneer u het ontwerp en de realisatie van een werk heeft uitbesteed. De inspectie SWZ noemt de rol van de opdrachtgever zelfs bepalend voor de inrichting van een veilige werkomgeving. Juridisch gezien bent u bovendien medeaansprakelijk voor ongevallen wanneer u niet aantoonbaar op veiligheid heeft gestuurd.

De Safety Walk: in drie stappen naar meer veiligheid

Maar hoe borgt u veiligheid binnen het proces van (systeemgerichte) contractbeheersing? De Safety Walk-aanpak geeft antwoord. Dankzij de structurele inzet van veiligheidskundigen speurt u risico’s vroegtijdig op en zorgt u voor meer veiligheid voor werknemers én omgeving.

  1. V&G-plan ontwerpfase: toetsing op veiligheid in de ontwerpfase (ook vanuit de Arbowet).
  2. V&G –plan uitvoeringsfase: toetsing op onder meer bouwplaatsinrichting, voorlichting en instructie en toxische stoffen.  
  3. Toetsing tijdens het werk:  Op basis van het risicoprofiel van werkzaamheden maken we op specifieke momenten veiligheidsrondes.

Safety Walk: ook voor opdrachtnemers

Als opdrachtnemer heeft u een grote verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid. Is uw V&G-plan compleet en afdoende? Heeft u álle risico’s geïnventariseerd? En hoe zorgt u ervoor dat uw veiligheidsaanpak tijdens de uitvoering wordt nageleefd? De veiligheidskundigen van Antea Group zorgen ervoor dat u goed zit qua veiligheid én dat u een onderscheidend verhaal hebt richting uw opdrachtgevers. 

Downloads: