Tankstations

Tankstations

Ontwerp, Realisatie en Onderhoud

Een tankstation bouwen, renoveren of juist afbreken? Als opdrachtgever wil je zeker weten dat het goed gebeurt. Dat alle vergunningen zijn geregeld, dat de veiligheid in orde is en dat tijdens het werk elke minuut maximaal wordt benut.

Als hoofdaannemer zijn we elk jaar betrokken bij de aanleg en renovatie van tientallen tankstations: groot en klein, bemand en onbemand. We onderzoeken, ontwerpen, organiseren en realiseren: zonder dat je er omkijken naar hebt. Daarnaast voeren we het beheer en onderhoud uit op een groot aantal tankstations in Nederland. We doen dit onder meer voor partijen zoals BP en Shell. 

Tankstation realiseren

Het bouwen van tankstations is civieltechnische topsport. Op een kleine ruimte gebeurt in korte tijd enorm veel. Dit vergt expertise op het gebied van regie, planning, techniek en veiligheid. Hier ligt onze kracht. Ervaren projectmanagers, projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders staan voor je klaar. We bundelen onze kennis en die van onze partners tot een team dat je bij alle realisatiestappen ondersteunt. 

 • Totale projectbegeleiding van A tot Z
 • Haalbaarheidsonderzoeken, voorontwerp en vergunningen
 • Onderzoeken naar bodemkwaliteit, flora en fauna, veiligheid
 • Ontwerp en advies: installaties, terreininrichting, shop- en luifelbouw, riolering, elektra en logistiek
 • Realisatie op basis turn key, Design & Construct, Bouwteam of vaste prijs
 • Gecertificeerd aannemer voor Brl 7700 vloeistofdichte verhardingen, bedrijfsriolering, Brl 904 tank- en bodemsaneringen

Tankstation uitbreiden of renoveren

Een grotere shop realiseren, leidingwerk vernieuwen of een bemand tankstation ombouwen naar een onbemand station? Het zijn plannen die vragen om een goede organisatie én een slimme uitvoering. Wij zorgen ervoor dat het werk de bedrijfsvoering minimaal raakt en dat je klanten zo weinig mogelijk hinder ondervinden.

Onderhoud tankstation

Een tankstation realiseren is één, een site beheren twee. Met Antea Group regel je het assetmanagement van het tankstation. Zeker weten dat je tankstation altijd voldoet aan alle wet- en regelgeving? Schakel ons in voor keuringen en herstelwerk tot trajecten waarbij we je het beheer en onderhoud volledig uithanden nemen.  

 • Periodieke inspecties van vloeistofdichte constructies en riolering
 • Herstelwerkzaamheden
 • Technisch beheer en onderhoud
 • Calamiteitendienst
 • Onderhoud onbemande stations
 • Sneeuwruimen

Tankstation afbreken

Een tankstation heeft niet het eeuwige leven. Er komt een moment dat een station gesaneerd moet worden. Antea Group heeft de expertise in huis om tankstations veilig en gecontroleerd te ontmantelen. Van het slopen van alle opstallen, het verwijderen van de ondergrondse tanks tot de sanering van bodem en grondwater: we regelen het voor je. 

Daarom kies je voor Antea Group:

 • Allround: één gecertificeerde partij die je van voorbereiding tot en met de realisatie ontzorgt
 • Kwaliteit: een partij die werkt volgens de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu
 • Vakkundig: een bewezen trackrecord als het gaat om het binnen de tijd opleveren van nieuwbouw- en renovatietrajecten
 • Veilig: veilig werken is onze standaard, we zijn niet voor niets twee keer winnaar van de Shell Veiligheid Award

Eén van de veiligheidsmaatregelen is hekwerk rondom het werk. Allfence levert hekwerken en heeft Cees Pals geïnterviewd over veiligheid bij Shell. Lees het artikel hier.