AdBlue-Protector

AdBlue-Protector

Voldoe aan uw zorgplicht bodembedreigende stoffen

Het is inmiddels een bekende verschijning aan de pomp: AdBlue®. Steeds meer dieselmotoren gebruiken deze toevoeging om hun uitstoot van stikstofoxiden (NOx) te beperken. AdBlue maakt uitlaatgassen minder schadelijk. Maar als vloeistof is AdBlue juist schadelijk voor het milieu en wordt het aangemerkt als bodembedreigende stof waarvoor een zorgplicht geldt. Met de AdBlue-Protector kunt u voldoen aan uw zorgplicht.

Bovenaanzicht protector
Zijaanzicht protector

Wat is AdBlue?

AdBlue is een ureumoplossing. De stof vermindert de uitstoot van uitlaatgassen en wordt in bijna alle moderne auto’s en vrachtwagens gebruikt. Hiermee voldoen ze aan de emissienorm. AdBlue is bij de meeste tankstations verkrijgbaar, aan de pomp of verpakt.

Waarom is bescherming nodig?

Volgens de vervoerswetgeving (ADR) is AdBlue geen brandstof, maar wel een bodembedreigende stof. Gaat het mis, dan gaat het goed mis. Dit risico is reëel, omdat AdBlue vaak in een bovengrondse tank wordt opgeslagen. Raakt de tank beschadigd? Bijvoorbeeld door een vrachtwagen? Dan stroomt er snel een enorme hoeveelheid AdBlue rechtstreeks de riolering of het oppervlaktewater in.

Hoe werkt de AdBlue-Protector?

AdBlue is een wateroplosbare stof. Juist dat maakt afscheiden lastig. Daarom ontwikkelde Antea Group samen met ACO de AdBlue-Protector, die op basis van soortelijk gewicht werkt.

De AdBlue-Protector beschermt het milieu in drie  stappen:

  1. AdBlue is zwaarder dan water: als de concentratie AdBlue hoger is dan 15%, dan sluit de AdBlue-Protector de toevoer af.
  2. Het hoogwateralarm gaat af als het water stijgt.
  3. Het mengsel wordt geloosd op een veilige locatie naar keuze: op het riool  of in de buffertank. Of het blijft op de vloerstofdichte vloer staan.

Waarom Antea Group?

Van bouw tot beheer en onderhoud: Antea Group weet exact hoe een tankstation  werkt. Boven én onder de grond. Zeker weten dat uw tankstation aan alle veiligheidseisen voldoet? Wij denken met u mee en realiseren de beste oplossing.

Meer informatie? Neem contact op met een van onze experts.