Taskforce aardbevingen Groningen

Taskforce aardbevingen Groningen

Gebundelde krachten voor innovatieve oplossingen

Antea Group is als ingenieurs- en adviesbureau betrokken bij vele zaken rondom de gaswinning in Groningen. Van bodemstudies en het monitoren van aardbevingen tot onderzoeken en herstel van schades aan gebouwen en infrastructuur.

Een sterk collectief

In de Taskforce Aardbevingen worden de krachten van verschillende disciplines gebundeld. Bouwkunde, vastgoed, veiligheid, bodemdaling en ruimtelijke ordening: zomaar een greep uit de verschillende disciplines die binnen de TaskForce aan nieuwe oplossingen werken. We hebben onze beste mensen bijeengebracht. Veel van hen zijn woonachtig in Groningen en kennen het gebied, de opdrachtgevers en ‘voelen’ de problematiek. Er staat en sterk collectief.

Boerderij op schokdempers

Binnen de Taskforce kunnen we ideeën combineren en van elkaar leren. Het levert vernieuwende ideeën op. Zo zijn we bezig om een monumentale boerderij te beschermen door deze op schokdempers te zetten. Ook rondom dijkverzwaringen, herstelplannen en EVS-inspecties leveren we inmiddels onze meerwaarde.

Uiteraard blijven er genoeg vragen over. Als het gaat om inspecties en herstel: hoe vinden we balans tussen veiligheid, nauwkeurigheid en snelheid? En over de toekomst: hoe kunnen we eenduidige maatregelen ontwerpen die grootschalig worden toegepast? We stellen alles in het werk om hierin het verschil te maken.