Totaaloplossingen bij asbest in bodem

Totaaloplossingen bij asbest in bodem

Van onderzoek tot sanering; Antea Group biedt brede ondersteuning bij asbestvraagstukken. In de vorige eeuw is veel asbesthoudend puin in de (water)bodem terecht gekomen door de ongecontroleerde stort van bouw- en sloopafval. Veel puin is ook toegepast in funderingen en wegverharding. Het overheidsbeleid rondom asbest is inmiddels sterk in beweging.

Asbest als speerpunt overheid

Voor de (lokale) overheden is asbest een speerpunt. Zodra asbestverdacht bodempuin niet is onderzocht, worden vergunningen niet verleend en werken stilgelegd. Gevolg: vertragingen en onverwachte kostenstijgingen. Dit kunt u voorkomen. Van onderzoek tot sanering; Antea Group biedt brede ondersteuning bij asbestvraagstukken.

Onze diensten
Met onze jarenlange ervaring zijn wij u met plezier van dienst bij het volgende:

  1. Uitvoeren van onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem (NEN 5707);
  2. Uitvoeren van onderzoek naar asbesthoudend puin(granulaat) volgens NEN 5897;
  3. Voorbereiden, begeleiden en/of uitvoeren van de sanering van asbesthoudende grond (BRL 6000/7000) of puingranulaat;
  4. Voorbereiden en begeleiden en van de sanering van asbesthoudende waterbodem (BRL 6003);
  5. Opstellen van ramingen om sanerinsgskosten inzichtelijk te maken;
  6. Intermediair voor de uitvoering van asbestinventarisaties type A en B conform de SC540 ten behoeve van de aanvraag van een sloopvergunning
  7. Intermediair voor de uitvoering van lucht- en/of stofmetingen conform de NEN2991 'Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt
  8. Deskundig advies bij asbestgerelateerde vraagstukken

Marktleider
Antea Group is in Nederland marktleider op het gebied van bodemonderzoek en saneringen. Met Antea Group als partner haalt u niet alleen de expertise in huis, maar ook de goede contacten die wij hebben met de Bevoegde Gezagen. Daarnaast bieden wij totaaloplossingen; van onderzoek tot en met sanering. We hebben de kennis, de ervaring en de capaciteit in huis om projecten volledig op ons te nemen en uit te voeren.

Meer informatie:

Regio Noord
Bart Aerts
Telefoon: (0513) 63 42 58 
E-mail: Bart.Aerts@anteagroup.com

Regio Midden
Kees Fris
Telefoon: (036) 530 85 87 
E-mail: Kees.Fris@anteagroup.com

Regio Zuid
Martijn Elings
Telefoon: (0162) 48 73 25
E-mail:Martijn.Elings@anteagroup.com