Tunnelalliantie: Gestandaardiseerde spoortunnelbouw

Tunnelalliantie: Gestandaardiseerde spoortunnelbouw

Maak optimaal gebruik van de TunnelAlliantie

De komst van de TunnelAlliantie stelt hoge eisen aan competenties van uw betrokken projectteam. Wie optimaal gebruik wil maken van de voordelen van de TunnelAlliantie moet wel het nodige voorwerk verrichten. De specialisten van Antea Group ondersteunen initiatiefnemers hierbij.

De TunnelAlliantie: beter, sneller, efficiënter

Sinds 2015 werkt ProRail met de TunnelAlliantie. Tot die tijd werd de realisatie van een onderdoorgang onder het spoor als een uniek project georganiseerd. Met een alliantie van aannemers die werken op basis van ProRail-eisen en specificaties is de bouw van een spoortunnel nu gestandaardiseerd. Voor u als initiatiefnemer interessant: een efficiëntere realisatie, minimale risico’s én uiteindelijk minder kosten.

De TunnelAlliantie is echter geen ‘ontzorgmodel’. Voordat een tunnel aanbesteed kan worden, moet uw organisatie veel werk verzetten. ProRail verwacht van initiatiefnemers dat ze het voortouw nemen. Met andere woorden: breng vooraf in kaart wat u wilt, wat uw eisen en wensen zijn, maar ook welke gevolgen dit heeft voor de omgeving en stakeholders. Voor veel organisaties geen dagelijkse kost om dit in een railomgeving te doen.

Voortraject snel én volledig

Goed om te weten dat Antea Group u hierbij op het juiste spoor zet. Met Antea Group als partner verzekert u zich van: 

 • Een snelle, efficiënte en volledige doorloop van het voortraject
 • Jarenlange kennis en ervaring met het ontwerpen en begeleiden van tunnelprojecten
 • Milieu, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid: een partij die voldoet aan alle voorwaarden van ProRail
 • Een partij die volledig is ingevoerd in de standaarden, systemen en richtlijnen die ProRail hanteert.
 • Antea Group is een erkend partner van ProRail 
 • Van het opstellen van een ontwerpdossier tot de aanpassing van bestemmingplannen, van grondverwerving tot de nodige vergunningen. 

Goed om te weten dat Antea Group dit werk uit handen kan nemen. Wij ondersteunen provincies en gemeenten onder meer bij:

 • Opstellen ontwerpdossier
 • Inventarisatie eisen en wensen stakeholders
 • Onderbouwing scope
 • Vastlegging ruimtebeslag onderdoorgang
 • Conditionerende onderzoeken
 • Opstellen Risico/kansendossier
 • Opstellen Adviesnota Duurzaamheid
 • Objecteninventarisatie niet-spoorse objecten
 • Opstellen Budgetraming

Lees in het themanummer ‘Tunnels & Ondergronds Bouwen’ van Civiele Techniek meer over de rol van Antea Group bij de TunnelAlliantie: de nieuwe aanpak om onderdoorgangen te realiseren. 

Downloads: