Value engineering

Value engineering

op zoek naar waardevolle alternatieven

Bedrijven en overheden zoeken in deze tijden van crisis naar besparingen en optimalisaties. Value engineering (VE) kan hierbij helpen. Deze discipline analyseert en optimaliseert de waarde van een project, proces of product. Antea Group heeft inmiddels gecertificeerde value engineers in huis; Moniek Bloem is één van hen. Ze onthult de meerwaarde en werkwijze van deze bijzondere discipline.

Wanneer is value engineering interessant?
‘Er zijn vier mogelijke doelen: waardeverhoging, kostenverlaging, procesoptimalisatie en het vergroten van draagvlak of consensus. Als een organisatie wil inzetten op één van deze doelen, kan value engineering goed ondersteunen. Het is wel belangrijk om VE tijdens productontwikkeling zo vroeg mogelijk in te zetten. Als alle beslissingen zijn genomen, ben je te laat.’

Hoe werkt het precies?
‘Bij value engineering kijk je heel bewust naar de verschillende functies van een project, proces of product. Je maakt eerst een onderverdeling in subfuncties. Daarna bedenk je tijdens een creatieve fase alternatieven per subfunctie. Neem een brug als voorbeeld. Je kunt een brug op verschillende manieren openen: verticaal of zijwaarts. En als je hem opent, doe je dat dan met springveren, gewichten of mechanisch? Ook kun je bijvoorbeeld inzoomen op materialen die je voor de brugleuningen gebruikt. Je kijkt dus per functie welke mogelijkheden er zijn en kunt dan heel bewust keuzes maken.’

Waarom is value engineering belangrijk?
‘Klanten zoals Rijkswaterstaat en ProRail vragen er expliciet om. Er is duidelijk behoefte aan in de markt en daar spelen wij op in. Daarnaast wordt value engineering belangrijker, omdat bedrijven en overheden vanwege de crisis gericht op zoek gaan naar besparingen. Wij kunnen begeleiding bieden bij de waardeanalyse en het optimaliseren van projecten, processen of producten. En dat levert winst op voor alle partijen.’

Dus Antea Group heeft echte value engineers in huis?
‘Dat klopt! Een collega en ik zijn inmiddels gecertificeerd value engineers. Om VE onder de aandacht te brengen, geven we onder meer presentaties en werken we aan een productfolder. Antea Group heeft over de volle breedte specialisten in huis. Die kunnen een ‘value team’ goed ondersteunen bij het bedenken van alternatieven voor elke subfunctie in een project of proces.’

Wordt value engineering al toegepast?
‘Ja, bij het ontwerp van een nieuwe brug over de Vecht in Muiden. Een eerste VE-sessie heeft goed gescoord op kosten, draagvlak en tijd. We zijn nu bezig met een tweede sessie. Ik kijk uit naar nieuwe VE-projecten, zodat ik nog beter kan zien wat het in de praktijk oplevert en hoe enthousiast klanten zijn.’