Vastgoedontwikkeling

Vastgoedontwikkeling

Business Case: financieel en maatschappelijk rendement

De financiële component is een cruciale factor bij het realiseerbaar maken van projecten. In de afgelopen jaren zijn door de financiële en economische crisis de traditionele manieren van projectrealisatie onder druk komen te staan. Dit geldt voor het gehele spectrum van ruimtelijke ontwikkelingen waarbij Antea Group betrokken is: infrastructuur, openbare ruimte, (her)ontwikkeling van gebieden en vastgoed. De business case benadering biedt de mogelijkheid om continu te focussen op financieel én maatschappelijk rendement. Alleen als deze componenten beide aanwezig zijn, ontstaat er draagvlak voor een succesvol project.

Antea Group is spin in het web

Antea Group is in dit complexe krachtenveld een echte samenwerkingspartner. Wij realiseren projecten op basis van realistische financiële analyses. Naast onze financiële kennis en kunde in het modelleren van complexe en integrale ruimtelijke projecten, hebben wij een grote en brede kennisorganisatie achter de hand. Van kostenramingen tot planologische ondersteuning en van grondverwerving tot duurzame energie, de financieel adviseurs van Antea Group ontsluiten al deze kennis om elk project tot in de haarvaten te doorgronden.

Voordelen voor de klant

De voordelen voor de klant zijn legio:

  • Inzicht in ruimtelijke, technische, juridische én financiële haalbaarheid van projecten
  • Risicogestuurde planontwikkeling: aandacht voor de belangrijkste risico’s op het juiste moment.
  • Duidelijk beeld van de stakeholders, zoals investeerders, baathebbers en risicodragers
  • Grote en brede kennisorganisatie die projecten van initiatief uitwerkt tot en met de bouw, beheer en onderhoud.
  • Veel ervaring in de context van ruimtelijke ontwikkelingen: naast technische kennis ook maatschappelijk, politiek, juridisch en organisatorische kennis.

Product- en dienstverlening

Binnen onze portefeuille onderscheiden wij verschillende vormen van product- en dienstverlening:

  • Business cases
  • (Financieel) risicomanagement
  • Financiering en cash-flow analyse
  • Cost en value engineering
  • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Een haalbare business case is een belangrijke eerste stap in het realiseren van projecten. Antea Group is als partner bij uitstek geschikt om vanuit de haalbaarheidsfase richting planvorming, engineering en uiteindelijk realisatie te gaan. Met onze ervaren adviseurs kunnen wij invulling geven aan alle mogelijke vraagstukken gedurende dit traject. Wij gaan deze uitdaging graag samen met u aan.