Grip op Bluswater

GRIP op bluswater

Dé ketenaanpak die milieuschade tot een minimum beperkt

Bij grote industriële branden vormt verontreinigd bluswater een risico voor mens en milieu. Met alle gevolgen van dien. Brandweer, lokale overheid, verzekeraar of beheerder: met de ketenaanpak Grip op Bluswater behartigen wij uw belangen. Van plan tot vlam trekken wij één lijn. Resultaat: gerichte acties, tijdwinst en een beperking van milieuschade en verwerkingskosten.

Binnen 'GRIP op bluswater' werkt Antea Group samen laboratoria en afvalwatersaneerders. Deze ketenaanpak richt zich op de hele bluswaterketen: van preventie [trainingen, draaiboeken], ondersteuning tijdens de brand [metingen, 24-uursdienst] tot en met de nazorg [afvoeren en specialistische bluswaterzuivering].

De kracht van de keten
Met deze keten beschikt u binnen elke fase over de juiste specialisten. Daarnaast sluiten al onze acties naadloos op elkaar aan. Het preventieplan vormt tijdens een calamiteit de basis voor maatwerk. Dit betekent niet alleen tijdwinst, maar ook een kostenbesparing. Met maatwerkmetingen kunnen we milieu, omgevings- en waterrisico's snel in kaart brengen. Op basis hiervan komen we gericht en snel in actie.

Samenhang en kostenbesparend
Door deze geïntegreerde aanpak hoeft u voor elk deel in de keten geen afzonderlijke specialisten in te huren. Daarnaast bent u ervan verzekerd dat alle acties volledig op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor bent u in risicovolle situaties verzekerd van snelle en adequate acties.