Monitoring Systeem en Analyse Veiligheid

(MSAVE©)

Wat als uw vergunning uw (beperkte)risicoruimte heeft gekoppeld aan maximaal toegestane hoeveelheden gevaarlijke stoffen en dan ook nog eens per stof gemaximaliseerd? Dit werkt een flexibele bedrijfsvoering tegen. Zou het niet beter zijn om uw risicoruimte te koppelen aan uw procesvoering en dat u op elk moment van de dag kan controleren of nieuwe of extra processen passen binnen uw risicoruimte. Daarom heeft Antea Group MSAVE© ontwikkeld.

MSAVE© berekent op een inzichtelijke manier snel de risico's op het gebied van externe veiligheid van uw activiteiten. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met de risicoruimte volgens de vergunde situatie. Ook is het mogelijk om met behulp van MSAVE© te sturen op de (risicoruimte van) toekomstige procesvoering.

De werking van MSAVE© is voor de gebruiker simpel: de invoer bestaat uit de aantallen verpakkingseenheden met gevaarlijke stof die binnen uw inrichting kunnen aankomen en vervolgens welke handelingen/procesvoering deze stoffen zullen ondergaan. Gebruik van het programma is eenvoudig, en resultaten snel (binnen enkele minuten) beschikbaar. Binnen een uur zou u dus meerdere varianten in aantallen, locatie en mogelijke procesvoering kunnen toetsen aan de maximaal toelaatbare risicoruimte.

De adviesgroep SAVE heeft MSAVE© ontwikkeld met als doel mensen met weinig diepgaande achtergrondkennis van risicoanalyses op een snelle en eenvoudige wijze de gevolgen van het proces voor de externe veiligheid op overzichtelijke wijze weer te geven. Resultaten worden tevens getoetst aan de maximaal toelaatbare risicoruimte. Dit is gelukt door alle achterliggende berekeningen in invoer te standaardiseren op basis van de QRA (kwantitatieve risicoanalyse) zoals die in het kader van de vergunning is opgesteld.