Veiligheidscoördinatie en advies bij (milieu)projecten

Veiligheidscoördinatie en advies bij (milieu)projecten

De vraag naar ondersteuning op het gebied van Arbo en Veiligheid wordt steeds groter. Enerzijds door scherper toezicht van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, anderzijds door een groter wordend veiligheidsbesef in onder andere de grond- weg- en waterbouwsector. Antea Group ondersteunt deze sector al jaren op dit vlak, echter door de ontwikkelingen in de markt is ons team en ons dienstenpakket hier op aangepast en uitgebreid.

Met ons team Hogere- en Middelbare veiligheidskundigen zijn wij in staat om binnen de reikwijdte van de wet- en regelgeving samen met alle betrokken partijen tot een pragmatische en doelmatige oplossing te komen. Een sterk aspect hierbij is de combinatie tussen het goed kunnen doorgronden van de wet- en regelgeving en de jarenlange praktijkervaring in het veld. Deze combinatie wordt door onze relaties zeer gewaardeerd en geeft vorm aan kostenefficiënte en praktisch uitvoerbare projecten.

Het dienstenpakket bestaat o.a. uit:

  • Opstellen en controleren V&G-plannen (VGM-plannen);
  • Veiligheidskundige begeleiding van (bodemsanerings)projecten;
  • V&G-coördinatie bij, veelal, grotere GWW-projecten;
  • Werkplekonderzoeken/werkplekinspecties (safety-walks);
  • Ongeval-analyses en ongeval rapportages;
  • Diverse vraagstukken op het gebied van Arbo en veiligheid, o.a. omtrent asbest.

Tijdens bovengenoemde diensten kunnen wij tevens putten uit de kennis en ervaring die aanwezig is bij onze collega’s op het gebied van milieu, ruimte en infrastructuur.