Virtual Reality Augmented Reality app

Virtual & Augmented Reality App

Download de Apps

In samenwerking met onze partners en opdrachtgevers hebben wij het Antea Group Virtual Reality Portaal en de Antea Group Augmented Reality app ontwikkeld voor iPhone en Android.

Virtual Reality

In dit portaal zijn diverse projecten opgenomen. Middels de app kunnen opdrachtgevers de visualisaties beschikbaar stellen aan belangstellenden. De projecten kunnen bekeken worden op de eigen smartphone. Gebruik voor de volledige ervaring een cardboard.

Virtual reality app store Virtual reality Google Play

Virtual Reality app smartphone

De app dient niet alleen als platform voor opdrachtgevers. Het geeft ook een mooie impressie van diverse projecten die Antea Group heeft afgerond op het gebied van Virtual Reality. Een toegankelijke en eenvoudige manier om een blik te werpen in de wereld van Virtual Engineering.

Augmented reality

Laat klanten toekomstige situaties ervaren door midden van augmented reality. Download hiervoor de app Antea Group AR en richt de camera op een Antea Group logo.

Virtual reality app store Virtual reality Google Play