Bestrijding van invasieve exoten

Bestrijding van invasieve exoten

Sinds 2015 is de Europese verordening invasieve soorten van kracht. Deze verplicht lidstaten om actief maatregelen te nemen tegen invasieve exoten. Bestrijding van invasieve exoten is vaak lastig en moet gedurende meerdere jaren volgehouden worden. Antea Group kan u helpen om de juiste bestrijdingsmethode te kiezen en deze zorgvuldig uit te voeren.

Exoten zijn plant- of diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen. Door toedoen van de mens hebben ze zich hier kunnen vestigen. Meestal is dit geen probleem. Een aantal soorten veroorzaakt echter veel overlast, terwijl bestrijding uiterst lastig blijkt te zijn. Dit noemen we de invasieve exoten. Een zorgvuldige planning en uitvoering is noodzakelijk om deze soorten effectief te bestrijden.

Elke invasieve exoot beschikt over unieke kenmerken. Ontwikkeling van een succesvolle bestrijdingsstrategie begint daarom bij kennis van de ecologie van de soort. Ook is elke locatie weer anders. Aan de hand daarvan beoordelen wij welke maatregelen het meest effectief zijn, hoe vaak deze herhaald moeten worden en hoe lang er een risico is op her-besmetting (bijvoorbeeld vanuit de zaadbank). Op basis van kentallen en de huidige bekende verspreiding kunnen we een berekening maken van de bestrijdingskosten.

Een goed bestrijdingsplan is daarom elke keer weer maatwerk. Antea Group heeft alle benodigde kennis in huis om u hierin te ondersteunen.