Waterveiligheid

Waterveiligheid

Hoe kunnen we ons land beschermen tegen overstromingen? Hoe zorgen we tegelijkertijd dat we voldoende water met de juiste kwaliteit hebben? Wat kunnen we doen als het onverhoopt toch misgaat? Klimaatverandering, bevolkingsgroei en de geïnvesteerde waarde van (delta) gebieden maakt dat waterveiligheid en waterbeschikbaarheid een steeds belangrijker mondiaal thema is.

Businesslijnen:
Tags:

Van initiatief tot en met realisatie: Antea Group biedt overheden, waterschappen, ontwikkelaars en aannemers in elke projectfase integrale oplossingen. Hierbij koppelen we civiel- en waterbouwkundige kennis aan expertise in bestuurlijke en socio-economische processen. 

Bewustwording

Antea Group is betrokken bij complexe dijkversterkingsprojecten met grote maatschappelijke en landschappelijke impact. De omgeving speelt hierin een cruciale rol. Onze omgevingsmanagers gaan een open dialoog aan, zorgen ervoor dat overheden, bewoners en belangengroepen elkaar vinden in een plan.

Innovatie

In deze tijd klinkt de roep om innovatieve oplossingen en pilots steeds vaker en luider door. Het besef dat met het huidige tempo, gecombineerd met de grote opgaven die voor ons liggen, de constante roep om efficiency en kostenbesparingen op de gangbare manier niet meer lukt, maakt dat het anders moet. 

Programma's

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) >>>
Deltaprogramma >>>
Meerlaagsveiligheid >>>
Innovaties >>>

Downloads: