Deltaprogramma

Deltaprogramma

Een ingreep in een estuaria of rivier, de aanleg van een dijk of een waterbouwkundig kunstwerk; ze staan nooit op zichzelf. Samenhang in maatregelen om een robuust, klimaatbestendig en economisch concurrerend watersysteem te ontwikkelen is essentieel. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en tegelijkertijd zorgen voor voldoende zoetwater met de juiste kwaliteit. Niet voor niets wordt hard gewerkt aan nieuw beleid en nieuwe veiligheidsstrategieën zoals Meerlaagsveiligheid en VNK2 om het land te beschermen tegen overstromingen.  

Downloads: