Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma(HWBP), maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het HWBP maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma. 

Antea Group is betrokken bij de koploperprojecten die een bijdrage leveren aan deze opgave. Of het nu gaat om een beschikkingsaanvraag voor het HWBP, aardbevingbestendig ontwerpen, ervaring met het OI2017, het opstellen van een geïntegreerd contract, begeleiden van de uitvoering, het ontwikkelen en mogelijk maken van innovatieve concepten, opstellen van PPI planningen, relatics en risicomanagement of ondersteuning van uw projectorganisatie met IPM rollen. Antea Group is uw partij als het gaat om waterveiligheid.