Meerlaagsveiligheid

Meerlaagsveiligheid

Van oudsher wordt de bescherming tegen overstromingen in Nederland gerealiseerd door het aanleggen en in stand houden van stevige dijken. Een gewenst risiconiveau kan ook worden verkregen door de gevolgen van een overstroming te beperken. Vanuit die gedachte is het begrip meerlaagsveiligheid geïntroduceerd. Dit betekent concreet:

  1. Overstromingen voorkomen
  2. Een duurzame ruimtelijke inrichting
  3. Rampenbeheersing bij overstromingen

Antea Group heeft het voortouw genomen bij diverse pilotprojecten op het gebied van Meerlaagsveiligheid: