Innovaties

Innovaties

Water

In deze tijd klinkt de roep om innovatieve oplossingen en pilots steeds vaker en luider door. Het besef dat met het huidige tempo, gecombineerd met de grote opgaven die voor ons liggen, de constante roep om efficiency en kostenbesparingen op de gangbare manier niet meer lukt, maakt dat het anders moet!

Antea Group is partner bij de ontwikkeling van innovatieve concepten. Zo ontwikkelen wij samen met partners de JLD-Dijkstabilisator en staan we vooraan bij het aardbevingbestendig bouwen van dijken. Naast excellente technische expertise, zijn wij in staat innovaties van de tekentafel naar de uitvoering te begeleiden en de meerwaarde van een innovatieve oplossing volledig te benutten.