JLD-dijkstabilisator

JLD-Dijkstabilisator

Innovatie in dijkversterking

Binnenwaartse stabiliteit (macrostabiliteit) is een groot probleem voor dijklichamen. Door belasting van verkeer en hoge waterstanden kan er een bezwijkvlak in de dijk ontstaan. De JLD-dijkstabilisator biedt een uitkomst voor dit probleem: dit is een lang element die in de dijk wordt geplaatst, haaks op het potentiële glijvlak van de dijk. De stabilisatoren leveren krachten tegen het bezwijken van de dijk.

In 2013 zijn JLD Contracting BV, Antea Group en Wiertsema & Partners samen met Waterschap Rivierenland een uniek partnership aangegaan om deze innovatieve dijkverbeteringstechniek naar de markt te brengen. De JLD-Dijkstabilisator is een vinding van J.F. Karsten. Antea Group stelde de rekenmethodiek op en begeleidt de test- en validatiefase (full-scale proef), de detail engineering en de monitoring in opdracht van JLD Contracting BV

De JLD-dijkstabilisator is een nieuwe manier om de taludstabiliteit van een dijk of grondlichaam te versterken. Het is een combinatie van een klapanker met een vin-element. De ankerstang en het vin-element zijn van vezelversterkt kunststof. Het klapanker verankert het systeem in de vaste zandlaag en het vin-element vergroot de weerstand tegen afschuiven. De JLD-dijkstabilisator kan de taludstabiliteit vergroten zonder taludverflauwing, grondberm of damwand.

De grote voordelen van de JLD-dijkstabilisator:

  • Makkelijk aan te brengen óók op locaties waar weinig ruimte beschikbaar is;
  • Geen vervorming van de ondergrond bij het aanbrengen. Dus ook géén schade aan bebouwing door het vervormen van de grond;
  • Goedkoper dan conventionele dijkversterkingstechnieken;
  • Minder overlast voor de omgeving en omwonenden;
  • Lange levensduur door een kunststofsysteem.

Met de JLD-dijkstabilisator heeft Nederland een internationale innovatie in handen op basis van technisch vernuft waarmee we als Nederland in de spotlight kunnen en moeten staan om onze kennis te etaleren en wereldwijd een maatschappelijk beter verantwoorde oplossing te bieden voor de bescherming tegen hoogwater bij rivieren.

Op een testlocatie in Purmerend wordt een laatste beproeving van het systeem uitgevoerd. De aanbrengwijze voor de dijkstabilisator wordt uitvoerig getoetst, de techniek is al feitelijk toepasbaar. De acceptatie door de ENW is voorzien in Q4 van 2015. 

Testveld Purmerend - 22/09/2015

Dijkdoorbraak met JLD-Dijkstabilisator - 09/07/2015

Dijkdoorbraak zonder JLD-Dijkstabilisator - 01/07/2015

Downloads: