JLD-dijkstabilisator

Hoe werkt de JLD-dijkstabilisator?

De JLD-dijkstabilisator is een innovatieve dijkverbeteringstechniek die is voortgekomen uit de doorontwikkeling van de klapankertechniek. De werking van het systeem is uniek doordat het systeem gebruik maakt van de kracht van de onderlinge onderdelen maar tevens een bepaalde mate van buigzaamheid bezit. Dit komt door het gebruik van de kunststof Basalt Rebar.

Het systeem is uitermate geschikt voor grote, goed bereikbare dijkvakken. Maar ook voor locaties waar de beschikbare ruimte beperkt is (om of nabij huizen) en vele malen sneller, goedkoper en met minder overlast voor de omgeving te realiseren. Nu kan op dergelijke locaties alleen worden volstaan met diep- of damwanden. Dure maatregelen, die veel overlast naar de omgeving veroorzaken.

Het systeem levert een esthetische bijdrage aan het landschap doordat de toepassing van de JLD-dijkstabilisator ervoor zorgt dat de vorm van het dijklichaam niet verandert, maar de sterkte van het dijklichaam navenant toeneemt zonder kruinverhoging of grote binnen berm.