Waterwet en waterkwaliteit

Waterwet en waterkwaliteit

De overheid staat de komende jaren voor grote opgaven in het waterbeheer. Om het beheer van de toekomst zo goed mogelijk vorm te geven en uit te voeren, is het wettelijke instrumentarium gestroomlijnd en gemoderniseerd tot de Waterwet. Een ontwikkeling die van u een nieuwe kijk op taken en verantwoordelijkheden vraagt.

Watervraagstukken over grond- en oppervlaktewaterbeheer en gemeentelijke watertaken vereisen steeds meer een integrale afweging. Waterbeheer wordt ook steeds vaker integraal beschouwd in relatie tot de ecologische kwaliteit via de KRW en de Natuurbeschermingswet 1998 (aquatische Natura 2000 gebieden). De Waterwet moet in dit speelveld de vergunningverlening eenvoudiger maken. Voordat deze doelstelling is behaald, vereist dit van overheden een flinke efficiencyslag.

Stroomversnelling
De wijzigingen in de milieuwet- en regelgeving brengen uw organisatie in een stroomversnelling. Om u met een gerust hart te laten meevoeren, is het belangrijk om bijtijds in te springen op ontwikkelingen. Antea Group denkt met u mee. Welke impact heeft de Waterwet op uw organisatie? Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Hoe maakt u een praktische vertaalslag?

Onze dienstverlening
Op basis van onze visie, kennis en ervaring adviseren, begeleiden en ondersteunen wij u bij de inhoud, de processen en in de communicatie.

  • Waterwetvergunningverlening en handhaving
  • Opstellen van projectplannen
  • Beleidsplannen en uitvoeringsprogramma's
  • Cursussen Waterwet, monstername, Biva, SAB
  • Procesbegeleiding en interim-management
  • Waterkwaliteitsrapportages, waterkwaliteitsadvies

Onze kwaliteit wordt gemaakt door onze mensen. Wij hebben daarom een goed opgeleid, gemotiveerd en innovatief team voor u klaar staan.