Afvalwateranalyse, van bemonstering tot zuivering

Afvalwateranalyse, van bemonstering tot zuivering

De waterwetgeving is continu in beweging. Valt uw lozing nu onder algemene regels of onder de Waterwet? Dient u (kostbare) zuiveringstechnieken te realiseren of bestaan er alternatieve oplossingen? Wij begrijpen dat het ingewikkeld is om dit zelf te bepalen. Op basis van onze ervaring zeggen wij eerst meten, dan weten.

Onze adviseurs zijn volledig opgeleid om afvalwatermonsters te nemen conform de NEN 6600-1. Ons uitgangspunt bij monstername? Representatieve monstername voor objectieve resultaten! Onze adviseurs zijn tevens VOL-VCA gecertificeerd en beschikken over eigen apparatuur.

Op dit gebied kunnen wij u ondersteunen met:

  • afvalwatermonstername bij bedrijven voor interne controle lozingseisen
  • cursus ‘nemen van afvalwatermonsters’
  • analyse van afvalwatermonsters

Wanneer de resultaten bekend zijn geven wij u advies over welke regelgeving van toepassing is. Ook bepalen wij samen met u of uw huidige zuiveringstechnieken voldoende zijn of dat uw huidige zuiveringstechniek te optimaliseren is.

U krijgt op basis van objectieve gegevens inzicht in uw afvalwatersituatie. U weet aan welke regelgeving u dient te voldoen. Daarnaast krijgt u inzicht in alternatieve zuiveringstechnieken. Kortom de gehele afvalwaterketen brengen wij voor u in beeld.