Waterbodems en baggeren

Waterbodems en baggeren

Berging, aan- en afvoer van water, scheepvaart, ecologie, landschap en recreatie zijn belangrijke functies van de Nederlandse wateren. Om al deze functies te waarborgen is een goed en duurzaam beheer van het watersysteem en daarmee van de waterbodem gewenst.

Antea Group levert op vele fronten een bijdrage aan het beheer van de waterbodem. Onze vakbekwame specialisten beheersen de techniek en het proces. Antea Group adviseert en begeleidt. Van waterbodemonderzoek en -beleid, baggervraagstukken tot het herstel van natuurgebieden.

Onze dienstverlening in vogelvlucht:

 • Waterbodemonderzoek volgens NEN 5717, NEN 5720 (slib) en NTA 5727 (asbest)
 • Waterbodemkwaliteitskaarten en waterbodembeleidsplannen
 • Sedimentbeheer van rivieren, havens en kust
 • Baggerplannen, rivierverruiming, werkplannen, depotontwerp, baggerverwerking en beekherstel
 • Hoeveelheidsbepalingen (handmatig peilen en echolodingen)
 • Voorbereiding uitvoering (opstellen bestek/contract, raming en aanbesteding)
 • Aanvragen vergunningen en proceduremanagement
 • Directievoering UAV, dagelijks toezicht en milieukundige begeleiding bij baggerwerken (dredging)
 • Omgevingsmanagement
 • Cursussen & trainingen
 • Baggeren en herinrichting

Antea Group is gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor milieukundig waterbodemonderzoek (BRL 2003) en milieukundige begeleiding (BRL 6003) bij waterbodemsaneringen.