Handhaving en toezicht in de Waterketen van A tot Z

Handhaving en toezicht in de Waterketen van A tot Z

Ben je op zoek naar kennis, ondersteuning of advies op gebied van de Waterwet en algemene regels? Wij helpen je verder!

Wateradvisering

Antea Group is toonaangevend op het gebied van Wateradvisering. Onderdeel van onze dagelijkse advisering is het houden van toezicht en uitvoeren van handhaving in het kader van de Waterwet en algemene regels. Daarnaast hebben wij grote kennis op het gebied van de gehele (afval)waterketen. Zowel op het gebied van diffuse lozingen als van lozingen uit puntbronnen.

In het veld en op kantoor

De kracht van Antea Group? Die ligt niet alleen in onze ervaring, onze adviseurs zijn ook volledig up-to-date en allround in ons vakgebied. Onze adviesdiensten variëren van het houden van toezicht en verrichten van veldwerk tot technische en juridische advisering op het gebied van handhaving. We zijn daarbij continu in beweging, zowel ‘in het veld’ als op kantoor. Dit maakt een perfecte wisselwerking mogelijk tussen wettelijke aspecten, kennis en de vertaling naar de praktijk.

Zo kun je ons inschakelen voor het nemen van afvalwaterwatermonsters. Ook stellen we waarschuwingsbrieven op en kunnen jouw organisatie vertegenwoordigen of ondersteunen in gerechtelijke procedures. 

Toezicht en handhaving

Bij het houden van toezicht en uitvoeren van handhaving heeft Antea Group adviseurs in huis met kennis van de relevante wet- en regelgeving èn kennis van de (afval)waterprocessen. We voeren eenvoudige, maar ook diepgaande controles voor je uit. Hierbij verzorgen we tevens de benodigde monstername.

 • reguliere controles (good housekeeping)
 • administratieve controles
 • systeemcontroles (meet- en registratiesystemen)
 • controles actuele lozingsituatie (aansluiting op riolering)
 • agrarische controles (Activiteitenbesluit)

Afvalwaterbemonsteringen

Onze adviseurs zijn volledig opgeleid om afvalwatermonsters te nemen conform de NEN 6600-1. Ons uitgangspunt bij monstername? Representatieve monstername voor objectieve resultaten! Onze adviseurs zijn tevens VOL-VCA gecertificeerd en beschikken over eigen apparatuur.

 • afvalwatermonstername bij bedrijven als toezichthouder
 • afvalwatermonstername bij bedrijven voor interne controle lozingseisen
 • cursus ‘Nemen van afvalwatermonsters'
 • analyse van afvalwatermonsters

Juridische en technische advisering

Naast onze professionele dienstverlening in het veld adviseren we onze opdrachtgevers op het gebied van handhaving met juridisch en technisch advies. Voorbeelden hiervan zijn een second opinion van aangeleverde onderzoeken, maar ook het opstellen of actualiseren van handhavingsprocedures. Onze inzet is daarin flexibel; vanuit één van onze vestigingen, maar zeker ook bij jou op de werkvloer.

 • Beoordelen melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, Activiteitenbesluit of Besluit lozen buiten inrichtingen
 • Bestuursrechtelijke handhaving door een jurist
 • Technische adviezen op lozingen, emissie-immissie toetsingen en best beschikbare technieken.