wateroverlast tuin weg klimaatadaptatie

Werken aan waterbestendige steden, wijken en dorpen

Door klimaatverandering warmt onze aarde op. We zien dat neerslagpatronen hierdoor veranderen, ook in Nederland. Het aantal extreme buien neemt toe. De afgelopen jaren merken we dat er vaker overstromingen plaatsvinden. Zeker in stedelijk gebied staan straten vaker blank, lopen tunnels onder en dringt water onze huizen en leefomgeving binnen.

Wat kunnen we er aan doen?

Er zijn allerlei oplossingen om wateroverlast te voorkomen. Denk aan meer groen in de stad (bijvoorbeeld in onze tuinen). Hierdoor wordt water sneller afgevoerd naar de bodem. Maar denk ook aan het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van de riolering of aanpassingen aan de riolering. Of het inrichten van locaties waar we een teveel aan water kunnen opvangen en bewaren voor de drogere periodes.

Maar hoe…?

Gemeentes en waterschappen staan de komende jaren voor de enorme taak om wijken, dorpen en steden waterbestendig te maken. De vraag is alleen hoe. Budgetten zijn immers niet oneindig. Dit vereist ingrepen die ook écht een verschil maken. Daarnaast kunnen ook burgers en ondernemers met kleine initiatieven al een deel van het probleem oplossen.    

Inzicht in effecten

De bestrijding en preventie van wateroverlast begint daarom met inzicht. Want, wat doet een bui van 40 millimeter in een uur nu werkelijk in de wijk of stad en wat betekent dat voor het rioolsysteem? Wat zijn de gevolgen? Blijft het bij een ondergelopen fietstunnel of is er sprake van schade aan gebouwen, tuinen en infrastructuur? Welke maatregelen hebben dan het meeste effect? 

Voorspellen

Gelukkig hoeven we niet te wachten op die extreme bui om de gevolgen in kaart te brengen. Zo kunt u met gevalideerde datamodellen inzichtelijk maken wat het water in uw stad of dorp werkelijk doet bij een bui. Dat kan op straat- of wijkniveau, zelfs tot op de ‘kolk nauwkeurig’. Aan de hand van deze modellen en simulaties (op kaart of in 3D-animaties) maakt u inzichtelijk waar de risico’s op en de effecten van wateroverlast het grootst zijn.

Dit inzicht stelt u in staat om ambities te bepalen en om de dialoog aan te gaan met bestuurders, bewoners en collega’s: waar en wanneer is wateroverlast aanvaardbaar en wanneer niet? Wat kunnen we hier met z’n allen aan doen en wat hebben we hiervoor nodig? Uiteindelijk zijn het de antwoorden die richting geven aan een aanpak van wateroverlast die werkelijk duurzaam is.  

Samengevat:

  • Antea Group brengt de kennis van data, beheer, water, veiligheid en inrichting van de openbare ruimte bijeen;
  • Onze visie: duurzame oplossingen beginnen bij goed inzicht;
  • Wij bieden in samenwerking met Deltares modellen die accuraat voorspellen waar en wanneer wateroverlast ontstaat;
  • Deze modellen houden tot op de vierkante meter rekening met zaken zoals hoogteverschillen, ondergrond, rioolsysteem en oppervlaktewater;
  • We bieden gemeenten en waterschappen het inzicht, de tools en de oplossingen om steden, dorpen en wijken waterbestendig te maken.

Wilt u meer weten over het waterbestendig maken van wijken, dorpen en steden? 
Neem contact op met één van onze adviseurs.