Windenergie

Windenergie

De nationale doelstelling is om in 2020 6000MW windenergie op land en in 2023 4.450MW windenergie op zee te hebben gerealiseerd. Overheid, projectontwikkelaars, bedrijven en burgers staan aan de lat om deze doelstelling te realiseren. Antea Group ondersteunt hierbij.

Onze meerwaarde

Wij verbinden partijen en hun belangen. Het resultaat is gedragen oplossingen die technisch en financieel uitvoerbaar zijn. We werken aan windenergie projecten voor overheden, marktpartijen en belangenverenigingen en zijn daardoor bij uitstek in staat deze partijen te begrijpen en te verbinden. Onze brede ‘in-house’ kennis stelt ons in staat om met u als partner mee te denken binnen en over de verschillende projectfases van een windenergieproject.

Onze diensten

Beleidsontwikkeling & strategische advisering

Vooronderzoek & projectontwikkeling

 • Uitvoeren locatie studies 
 • Haalbaarheidsstudies
 • Opstellen gemeentelijk/provinciaal beleid
 • Opstellen projectplannen
 • Quickscan locatiegeschiktheid en variantenoptimalisatie
 • Opstellen Principeverzoek
 • Stakeholderanalyse en omgevingsmanagement
 • Business case en productieberekeningen
 • Locatie-  anterieure- & andere overeenkomsten
 • Opstellen project- & participatieplan

 

Ruimtelijke procedures en vergunningverlening 

Realisatie en exploitatie

 • MER(-beoordeling)
 • Bestemmingsplannen
 • Milieuonderzoeken
 • Visualisaties
 • Omgevingsvergunningen
 • Planschadeanalyses 
 • Detailengineering
 • Aanbesteding en contracteren Balance of Plant en Turbines
 • Omgevingsmanagement
 • Contractmanagement
 • Compliance wet- en regelgeving

Onze projecten

De afgelopen jaren hebben wij aan ruim tachtig windprojecten gewerkt. Projecten verspreid door heel Nederland voor zowel overheden als marktpartijen.

Onze klanten

Akzo Nobel

Nuon

DELTAEnergy

Parkstad Limburg

De Wolff

Provincie Fryslân

ECN

Provincie Limburg

Eneco

Provincie Noord Holland

Engie

RVO

Gemeente Binnenmaas

Windunie

Gemeente Dronten

Zeeuwind

Gemeente Oss

 

Gemeente Zeewolde

 

Innogy

 

Kuijper compagnons

 

NDSM

 

 

Downloads: