Locatie- en haalbaarheidsstudie windenergie

Locatie- en haalbaarheidsstudie windenergie

Ruimtelijke-, planologische-, en beleidsexpertise zit, net als techniek, in het DNA van Antea Group. Met onze ervaring op gebied van omgevingsmanagement helpen wij u lokaal draagvlak in beeld te brengen en belangrijker; daaraan te werken. Hieraan voegen wij de specifieke kennis van onze windenergie adviseurs toe. Zij adviseren over opbrengsten, netinpassing, subsidies, hebben een integrale blik op de haalbaarheid van uw locatie. Wij denken met u mee vanuit uw business case. Door onze in-house kennis te combineren zijn wij bij uitstek in staat de factoren die de haalbaarheid van uw locatie bepalen, in beeld te brengen en te beoordelen.

De ambitie om in 2020 6.000MW vermogen aan windenergie op land geïnstalleerd te hebben betekent een enorme uitdaging. Dit vraagt naast opschaling van bestaande windturbineparken ook om nieuwe locaties voor het plaatsen van windmolens. Door projectontwikkelaars, nutsbedrijven, energiecoöperaties en gemeenten wordt gezocht naar geschikte locaties om de doelstelling te behalen.

Locatie, locatie, locatie

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de haalbaarheid van een locatie voor een windmolenpark. Alleen veel wind is niet voldoende. Zaken als natuurwaarden, slagschaduw, geluid, aanwezigheid van infrastructuur zoals kabels, leidingen, wegen, vliegvelden enzovoorts hebben impact op de ruimtelijke haalbaarheid. Beleid van verschillende overheden bepaald de beleidsmatige haalbaarheid. Daarnaast beïnvloeden zaken als windaanbod, beschikbare subsidies, het aantal te plaatsen turbines en de technische complexiteit van een locatie de technische- en financiële haalbaarheid. Ten slotte is lokaal draagvlak een voorwaarde om een windmolenpark te kunnen realiseren.

Voor verschillende ontwikkelaars en gemeenten leverden wij inzicht in de haalbaarheid van hun locatie door integraal alle factoren te beschouwen. Wij gingen samen met hen op zoek naar oplossingen en optimalisaties van hun plannen. Vanuit dit gezamenlijke startpunt ondersteunen wij deze klanten bij de verdere ontwikkeling van hun project.