BRO cursus training basisregistratie ondergrond gemeente

Cursus BRO Almere

Basisregistratie Ondergrond

dinsdag, 11 september, 2018 - 09:30 tot 16:00

Het werd al jaren aangekondigd door het ministerie, maar de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is er. Sinds 1 januari 2018 is de wet van kracht en is iedere bronhouder verplicht zijn gegevens aan te leveren aan het BRO-loket. Gelukkig wordt de BRO gefaseerd ingevoerd, maar er moet wel het nodige gebeuren.

Om hier inzicht in te krijgen en snel concrete stappen te kunnen maken, organiseert Antea Group voor gemeentelijke bronhouders een cursus BRO. Deze cursus vindt plaats op dinsdag 11 september in ons kantoor in Almere, Monitorweg 29.

Programma cursus BRO

  • Achtergrond Basisregistraties
  • Uitleg BRO
  • Tijdspad invoering BRO
  • Krachtenveld analyse, wie is waarbij betrokken t.a.v. de BRO
  • Gezamenlijk opstellen plan van aanpak

Meer informatie en aanmelden