Masterclass zzs

Masterclass ZZS

donderdag, 15 februari, 2018 - 14:00

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) kunnen rekenen op extra aandacht van het bevoegd gezag. Bedrijven in het Rotterdamse havengebied zijn inmiddels door DCMR Milieudienst Rijnmond aangeschreven om inzicht te geven in de aanwezigheid, de emissie en de invloed van ZZS op de lucht- en/of waterkwaliteit.

Tags:

Wij hebben gemerkt dat er nog veel onduidelijkheden bestaan met betrekking tot de omgang met ZZS in relatie tot wet- en regelgeving (inclusief vergunningen). Hoe stel je vast of er sprake is van ZZS en het daarvoor geldende regime? Hoe om te gaan met mengsels waarin ZZS voorkomen? Hoe om te gaan met het verschil van samenstelling tussen de vloeistoffase en dampfase? Welke strategieën zijn er en op welke wijze wordt daaruit een keuze gemaakt die recht doet aan de problematiek, maar tevens past bij de praktijksituatie? En hoe dan om te gaan met eventuele onlosmakelijkheden tussen ZZS en VOS- en geuremissies?

In de Masterclass ZZS zullen Jeroen Mijs en Jeroen Bastiaans van Antea Group hierop ingaan en uw vragen graag beantwoorden. 

De Masterclass wordt in samenwerking met Deltalinqs georganiseerd op 15 Februari 2018. Wilt u zich aanmelden, heeft u een vraag of wenst u zich nader te laten informeren over ZZS?  Stuur dan een email naar machiel.pronk@anteagroup.com.