Platformbijeenkomst Kabels en Leidingen

Platformbijeenkomst Kabels en Leidingen

vrijdag, 24 mei, 2019 - 13:00 tot 17:30

Het opslaan, analyseren en visualiseren van data & informatie is voor elke partij binnen de kabels- en leidingensector belangrijk. Lag voorheen bij het gebruik van de data dikwijls de nadruk op het minimaliseren van graafschades en het bevorderen van veilig werken, zo ligt er een volgende uitdaging in het combineren van data van een groot aantal bronnen ter bevordering van het ontwerp en de regievoering. Op de platformbijeenkomst worden recente ontwikkelingen op het gebied van KLIC-informatie en de visualisatie m.b.v. GIS en BIM toegelicht. Daarnaast wordt recent afgerond onderzoek naar een standaardmodel voor beheer en onderhoud behandeld. Hierbij zijn de sprekers zeer geïnteresseerd in de feedback vanuit de platformleden.

Wat staat er op de agenda?

13.00-13.30 uur: Ontvangst
13.30-13.45 uur: Opening bijeenkomst

13.45-14.05 uur: Introductie Antea Group - door Léon Verhoeven (Antea Group)

Gastheer van de bijeenkomst Antea Group stelt zich in de persoon van Léon Verhoeven voor en deelt daarbij actualiteiten met betrekking tot het project Phoenix dat samen met een aantal Europese universiteiten uitgevoerd wordt onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven. Zoals te lezen is in de Onderbouwing van mei 2019, is het doel van het project het ontwikkelen en optimaliseren van sensoren, daarmee de staat van leidingnetwerken in kaart te brengen om vervolgens nieuwe assetmanagement modellen te creëren.

14.05-14.50 uur: Standaard datamodel voor beheer van ondergrondse infrastructuur door Ramon ter Huurne (Universiteit Twente)

Een belangrijke opgave naar zorgvuldige aanleg van kabels en leidingen en de reductie van graafschade is het accuraat in beeld hebben van de informatie over de aanwezige kabels, leidingen en ondergrondse infra. Daar waar de kabel en leidingen sector hierin inmiddels belangrijke stappen zet, kan het uniform en consistent modelleren van kabel en leidingen informatie uitkomst bieden in het beheer van ondergrondse infrastructuur. Op het moment beschrijven en modelleren netbeheerders namelijk identieke (digitale) objecten op verschillende wijzen en worden verschillende softwarepakketten gebruikt voor asset-management gerelateerde taken. Ramon ter Huurne heeft in de periode van 2016 tot 2018 gewerkt aan het standaardiseren van het modelleren van ondergrondse infrastructuur. Met een goede en bruikbare standaard kunnen in de toekomst voorbereiding, planning en uitvoering van werken zorgvuldiger verlopen. Ramon zal zijn resultaten en het proces daarheen delen met het platform en in zijn presentatie ook toekomstige mogelijkheden beschouwen.

14.50-15.10 uur: PAUZE

15.10-15.40 uur: Gewijzigde KLIC-standaarden (MKL, BMKL en PMKL) en de impact op de graafsector – door Fuat Akdeniz (Kadaster)

Het sector programma KLIC-WIN heeft zich gericht op de nieuwe KLIC-standaarden opgelegd door de WIBON zoals die vanaf 1 januari 2019 van kracht is geworden. Fuat Akdeniz gaat in op de stand van zaken op het gebied van de aansluitingen en specifiek op de nieuwe aspecten zoals het vernieuwde informatiemodel (IMKL2.1). Daarnaast zal het proces van het actualiseren van de netinformatie behandeld worden en ook de nieuwe levering en het nieuwe berichtenprotocol. Tot slot zullen de ontwikkelingen voor 2019 beschouwd worden, waaronder op het veelbesproken onderwerp ‘melding afwijkende ligging’.

15.40-16.50 uur: GIS, koppeling BIM en Systems Engineering

Enkele partijen die actief zijn met de inrichting van de openbare ruimte hebben een flinke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van visualisatie met behulp van GIS en ontwerp met behulp van BIM, onder andere op het gebied van de koppeling van BIM met een database van functionele eisen. Eén van de partijen zal de huidige toepassing van BIM voor de sector bespreken.

16.50-17.30 uur: Hapje en drankje

Na de sessie is er zoals gewoon ruimte om te netwerken met een hapje en een drankje.