Rondetafelbijeenkomst Bodem en Omgevingswet

Rondetafelbijeenkomst Bodem en Omgevingswet

donderdag, 13 april, 2017 - 08:30 tot 13:00

Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met de overgang naar de Omgevingswet. Ook voor het werkveld Bodem gaat er veel veranderen.

Gemeentes moeten rekening houden met nieuwe taken en bevoegdheden die samenhangen met de Aanvullingswet Bodem. Daarnaast is het belangrijk dat Bodem als omgevingsfactor meedoet bij de afwegingen voor de Omgevingsvisie en de Omgevingsplannen. Dit gaat niet alleen over bodemverontreinigingen maar over een breed scala aan bodemthema’s zoals bodemenergie, ondergronds bouwen, grondwaterbescherming etc. 

Gemeenten hebben nog twee jaar om zich op alle veranderingen voor te bereiden. Dit lijkt nog een lange periode maar het is belangrijk om op tijd te beginnen. Er zijn nu al diverse mogelijkheden om aan de slag te gaan met de veranderingen in het bodemwerkveld.

 Antea Group organiseert een rondetafelbijeenkomst voor de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant. In een dagdeel zoomen we in op vragen als ‘Wat is de impact van de Aanvullingswet Bodem op mijn gemeente?’ ‘Hoe veranker ik Bodem in ruimtelijke plannen?’  ‘Wat verandert er voor mij als ambtenaar en wat kan ik nu al doen?’ De bijeenkomst bestaat naast enkele presentaties uit een interactief spel en een workshop. 

Het programma is als volgt:

 •  8:30-9:00      Inloop
 •  9:00-9:05      Welkom
 •  9:05-9:35      Inleiding ‘De twee sporen van bodem in de Omgevingswet’
 •  9:35-10:35     Bodem en Omgevingswetspel
 • 10:35-10:50    Pauze    
 • 10:50-11:20    Presentatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DGRW/Bodem)
 • 11:20-12:20    Workshop:    
  • Decentralisatie: overdracht van Wbb-locaties c.q. grondwaterverontreinigingen, kansen en valkuilen
  • Bodem in Omgevingsvisies en –plannen: hoe doe je dat?
  • Databeheer: welke bodemdata worden belangrijk en hoe organiseer je dit?   
 • 12:20-12:30    Afsluiting en aansluitend lunch

Deze bijeenkomst is gratis.