smart mobility slimme stad monitoring

Smart Urban Mobility

Werkseminar - De ruimtelijke opgave

dinsdag, 16 oktober, 2018 - 14:00 tot 17:00

Slimme mobiliteit is meer dan data en techniek. De technologie ontwikkelt zich razendsnel, in lange termijnstudies zoals MIRT-Verkenningen en in omgevingsvisies houden we er rekening mee. Maar hoe gaat het er echt uitzien en wat vraagt het van het beleid voor de fysieke leefomgeving? Je hoort het op dinsdagmiddag 16 oktober in Amersfoort op het werkseminar Smart Urban Mobility.

Hoe we kunnen anticiperen op wat er gaat komen? In Omgevingsvisies, omgevingsplannen en stedenbouwkundige concepten van nu moeten we al anticiperen op de toekomst. Hoe doen we dat, welke keuzes kun of moet je nu al maken en wat zijn goede voorbeelden uit binnen- en buitenland?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Koers Smart Mobility Noord-Holland

Door Provincie Noord-Holland, 14.00 uur - De schakel tussen aan de ene kant de lange termijn ambities en opgaven uit de provinciale omgevingsvisie en aan de andere kant het korte termijn Uitvoeringsprogramma Smart Mobility. In de presentatie komt het proces aan de orde dat is doorlopen met interne en externe belanghebbenden om te komen tot de Koers Smart Mobility, naast het inhoudelijke resultaat in de vorm van vier routekaarten en op het vervolgproces.

Haven-Stad Amsterdam

Door Gemeente Amsterdam, 14.30 uur - In Amsterdam is grote behoefte aan woon- en werkruimte. Daarom werkt de hoofdstad de komende 40 jaar aan de grootste transformatie van Europa: Haven-Stad. De doelstelling van de herontwikkeling is het creëren van 40.000 tot 70.000 woningen en tot 50.000 arbeidsplaatsen. Het is niet exact te voorspellen hoe Haven-Stad er over 10 of 20 jaar uitziet, laat staan over 40 jaar. Wel staat vast dat een mobiliteitsshift noodzakelijk is om Haven-Stad bereikbaar te houden. Om die reden wordt sterk ingezet op een breed maatregelenpakket, inclusief Smart Mobility maatregelen. 

Monitoring voor Smart Mobility

Door Just Verhoeven, 14.50 uur - Om te kunnen bepalen of de voorgestelde maatregelen het beoogde effect hebben en in de komende tijd bij te sturen om de ambities voor Haven-Stad te halen, is een goed onderbouwd monitoringsprogramma noodzakelijk. Er wordt gebruik gemaakt van vooraf bepaalde indicatoren, waarmee wordt geëvalueerd hoe Haven-Stad er voor staat op het gebied van programma, bereikbaarheid, leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid. Als blijkt dat de realiteit van de verwachting of doelstelling af wijkt, kan zorgvuldig worden bijgestuurd. 

Eindhoven – Hopperpoints

Door Smart Mobility Eindhoven, 15.30 uur - Met kleine stappen reuzensprongen maken. Zo zou je de Eindhovense aanpak kunnen kenschetsen op woon-werk en zakelijk verkeer integraal te benaderen. De opgave is om inzicht te krijgen in de belemmeringen die duurzaam verkeer tegenhouden, zoals onnodige administratie en ruimere keuzemogelijkheden. Zo worden met Hopperpoints al aardige successen geboekt; naar het voorbeeld van de grote steden in het buitenland.

GreenDeal Autodelen en Citydeal elektrische deelmobiliteit

Door Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Door de GreenDeal Autodelen en de Citydeal elektrische deelmobiliteit proberen we de transitie van autobezit naar autogebruik te versnellen, in samenwerking tussen overheden en marktpartijen.

Datum: Dinsdagmiddag 16 oktober 2018, 14.00 - 17.00 uur
Waar: Redactie ROm/Stadszaken.nl, Paulus Borstraat 41 (direct achter Amersfoort Centraal), Amersfoort
Voor wie: planologen, geografen, bestuurders, beleidsmedewerkers en strategische adviseurs van overheden
Kosten: € 50,- voor ROm-abonnees, niet abonnees € 100,-

Klik hier om je aan te melden