Vandaag al verder met de Omgevingswet

Train de trainer:

Samen aan de slag met de Omgevingswet

woensdag, 1 januari, 2020 - 12:00 tot donderdag, 31 december, 2020 - 12:00

De invoering van de Omgevingswet in een kolossale mooie operatie, waar ieder zijn steentje aan bijdraagt. Om de invoering soepel te laten verlopen is de training ‘Train de trainer’ ontwikkeld. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’, leidt de businesslijn Contracten & Vergunningen medewerkers van verschillende organisatie op om hun collega's wegwijs te maken in de nieuwe wet. Train de trainer dus. Hierbij worden didactische vaardigheden én inhoudelijke kennis getraind, om trainers te helpen met kennis overdragen over de Omgevingswet.

Gemotiveerde trainers

Er zijn al verschillende groepen gemotiveerde trainers door Robert Forkink en Nancy Polet voor hun taak klaargestoomd:

  • Provincie Zuid-Holland (provincie, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, etc.)
  • Provincie Overijssel (provincie, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, etc.)
  • Rijksdiensten en verschillende departementen.

Deelname?

Ook in 2020 gaan we door om nieuwe groepen te trainen. De beleidslijn is dat vanaf 2022 de Omgevingswet in werking treedt. Via de website van Aan de Slag met de Omgevingswet vind je meer informatie over train de trainer.

Of neem contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie.