Training publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS)

Training publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS)

Training PGS 31in samenwerking met NEN

woensdag, 1 januari, 2020 - 09:30 tot donderdag, 31 december, 2020 - 09:15

Gevaarlijke stoffen op een juiste wijze opslaan is belangrijk voor het milieu en de veiligheid van mensen. De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) kent diverse richtlijnen voor het opslaan van en daarmee samenhangende activiteiten met gevaarlijke stoffen. Antea Group is betrokken bij het opstellen van meerdere PGS-en ‘nieuwe stijl’ en inmiddels herziene, geactualiseerde PGS’en.

Training PGS

In 2016 en 2017 zijn PGS 15 trainingen gegeven over hoe deze destijds aangepaste richtlijn moet worden geïnterpreteerd. De opdrachtgever van deze trainingen is NEN. Vanaf eind 2018 is gestart met het verzorgen van trainingen PGS 31. In 2019 is de training al meerdere malen gegeven en zijn er enkele ingepland. Deze richtlijn gaat expliciet over arbeids-, milieu- en brandveiligheid voor de bovengrondse én ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels in tanks.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor vergunningverlenende instanties; Veiligheidsregio’s en brandweer en bedrijven die de gevaarlijke stoffen opslaan; denk aan de metaalelektro-industrie, zwembadenbranche, grafische industrie en leveranciers van chemicaliën. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: waarom is de PGS 31 ontwikkeld, het wettelijk kader en de werkingssfeer; bouwkundige eisen, relatie met het Bouwbesluit en voorschriften ten aanzien van opslag en transport, het ontwerp van de tankinstallatie inclusief veiligheids- en beheersmaatregelen; keuring, controle, registratie en documentatie van tankinstallaties. Ook kunnen voorbeelden van zaken, waar in de praktijk tegenaan wordt gelopen, behandeld worden.

NEN verzorgt naast open inschrijvingen ook bedrijfsspecifieke trainingen. Klik hier om de trainingsdata te bekijken.

Wil je meer weten? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.