beheer vakbeurs openbare ruimte

Vakbeurs Openbare Ruimte - Utrecht

De wereld van Beheer staat centraal

woensdag, 2 oktober, 2019 - 09:00 tot donderdag, 3 oktober, 2019 - 17:00

Op 2 en 3 oktober 2019 is het weer zover: de Vakbeurs Openbare Ruimte in de Jaarbeurs in Utrecht! Dit is dé prominente vakbeurs voor iedereen die zich bezighoudt met ontwikkelingen in de openbare ruimte. Wij vertellen hier over de wereld van beheer van onze leefomgeving. Bezoek onze stand in hal 4 en onze lezing op 2 oktober om 13.00 uur.

In de leefomgeving staan we voor een aantal grote maatschappelijke thema’s en opgaven: assetbeheer en vervangingsopgave, duurzaamheid en circulair, klimaat en gezondheid en beleving en participatie. Met ons procesmodel helpen wij onze opdrachtgevers om deze vraagstukken te positioneren. Klik hier voor meer informatie en (gratis) entree.

Wat doen we op de vakbeurs?

Onze meerwaarde is dat we in een korte doorlooptijd alle opgaven in de openbare ruimte in beeld kunnen brengen en positioneren bij een bestuur. In onze stand staan onze adviseurs klaar om je te vertellen op welke manier wij dit aanpakken. Daarnaast verzorgen we een lezing. Theus van den Broek neemt je mee naar De toekomst van Beheer: Grip en stuur op je opgaven!

Welk verhaal zit daar achter?

De beheerder overziet het hele proces zoals een regisseur het toneel overziet. Met de juiste vertaling van thema's en opgaven, wetgeving, bestuurlijke ambities en gebruikerswensen borgt de beheerregisseur de integrale afstemming van alle assets, risico's, prestaties. Hij of zij doet dit op basis van een integraal meerjaren-programma. Gebaseerd op plannen voor alle assets, berekend op basis van actuele en correcte beheerdata en informatie. Met aandacht voor het meenemen van alle betrokkenen, van beheerder tot bestuurder en bewoner. Hiermee geeft de beheerregisseur sturing aan de PDCA beheercyclus en een lerende organisatie.

‘Wij zorgen voor een prettige, betaalbare en toekomstbestendige leefomgeving!’

Hoe helpen wij de beheerder?

Onze adviseurs helpen beheerders om de regierol in te vullen. We vertalen de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities naar betaalbare en realistische integrale meerjarenprogramma's. We helpen met registreren, plannen, begroten en integraal programmeren van de assets. Want we hebben verstand van de fysieke objecten, rekentools en processen. We verbinden mensen met techniek. We leggen helder uit aan het bestuur welke keuzes er zijn, zodat ze de juiste beslissingen nemen.