energietransitie dashboard windenergie zonne-energie workshop

Werkseminar Regionale aanpak energietransitie

Door ROm & Stadszaken.nl

donderdag, 7 februari, 2019 - 13:30 tot 17:00

In december werd het ontwerp van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Gemeenten en provincie moeten aan de slag met de uitwerking. Daarvoor is een regionale visie en strategie onontbeerlijk, die zijn beslag moet krijgen in de Regionale Energiestrategie (RES). Maar hoe kom je tot regionale afspraken, wie zitten er aan tafel en waarover moet het gaan?

Businesslijnen:

Tijdens het ROm/Stadszaken-werkseminar ‘Regionale aanpak energietransitie’ op donderdag 7 februari 2019 om 13.30 uur in Amersfoort geven we antwoord op die vragen. Je wordt door praktijkdeskundigen bijgepraat over de opgave die ons te wachten staat, hoe je de Energietransitie ruimtelijk kunt faciliteren en je gaat zelf aan de slag!

Klik hier om je aan te melden

De energietransitie als regionale opgave

Bij de RES gaat het om de energievoorziening van de toekomst, maar tegelijk over fundamentele economische en ruimtelijke keuzes. Bovendien sluit de RES aan bij de principes van de Omgevingswet: van onderop, met een grote rol voor participatie. ‘Het is daarom nodig dat het Rijk zich er even niet mee bemoeit en de RES ook daadwerkelijk aan de regio’s laat.’ Maar ook draagvlak en betaalbaarheid zijn van het grootste belang. ‘We kunnen in Nederland geen energie-armoede laten ontstaan.’ Aldus Jop Fackeldey, gedeputeerde Flevoland en bestuurslid IPO.

Energietransitie Dashboard

Antea Group zal het Energietransitie Dashboard presenteren. Ook zullen we oefenen met dit dashboard dat wij samen met Nedgraphics en Imagem hebben ontwikkeld. Je krijgt inzicht in de ruimtelijke en technische mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in jouw gemeente. Rekening houdend met de regio waarin jouw gemeente zich bevindt. Met het ETD kunnen we op eenvoudige wijze de impact van mogelijke maatregelen verkennen op het gebied van ruimtebeslag, energie-impact en CO2-reductie. De energietransitie wordt van visie via programma naar uitvoering inzichtelijk en voelbaar gemaakt. Tijdens dit werkseminar zit je zelf aan de knoppen!

Energietransitie en economie gaan hand in hand

Bedrijventerreinen zijn bij uitstek geschikt om concrete stappen te zetten in de energietransitie en tegelijkertijd ook economische kansen te verzilveren. Zaken als grondeigendom, bedrijven, energieverbruik en -productie, draagvlak en positionering van terreinen komen hier bij elkaar. Buck Consultants zal aan de hand van een typologie van terreinen, en concrete voorbeelden daarvan, laten zien wat dit in de praktijk betekent, welke specifieke kansen zich voordoen en hoe je hier als gemeenten en provincies op in kan spelen.

Energietransitie in de omgevingsvisie

Hoe bepalen we in aanloop naar de RES onze eigen positie en strategie? Hoe nemen we onze raad en de burgers mee in de afwegingen die daarbij horen? En hoe verbinden we de energie-opgave met onze andere ruimtelijke opgaven? In Noord-Beveland grijpen de energietransitie en het proces naar de  omgevingsvisie in elkaar. De verantwoordelijk projectleider Tom Vermin laat zien hoe ze dat doen.

  • Locatie: Redactie ROmagazine, Paulus Borstraat 41, Amersfoort (direct achter station Amersfoort)
  • Voor wie: Beleidsmedewerkers en professionals in de ruimtelijke ordening en op milieugebied, bestuurders, ondernemers
  • Kosten: € 50,- voor abonnees ROm, € 100,- voor niet-abonnees

Klik hier om je aan te melden