Antea Group, cepezed en HofmanDujardin winnen herinrichting De Resident Den Haag

Antea Group, cepezed en HofmanDujardin winnen herinrichting De Resident Den Haag

20 februari 2013

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf zijn, in samenwerking met architectenbureau Cepezed en Hofman Dujardin Architects, het ontwerp en het bestek opgesteld voor de herinrichting van kantorencomplex De Resident in Den Haag.

Uitdaging
De Resident bestaat onder meer uit de twee gebouwen Castalia en Helicon. Beide gebouwen zijn geheel gerenoveerd. Het tussenliggende Parnassusplein is overkapt en omgevormd tot een gezamenlijk en semi-openbaar entreegebied. De totale oppervlakte is circa 62.000 m2 BVO.

Businesslijn Veiligheid van Antea Group heeft multidisciplinair haar advisering gegeven:

  • Adviesgroep Bouw & Energie heeft de adviezen voor de installaties, constructies en bouwfysica verzorgd;
  • Save heeft het brandveiligheidsadvies met CFD-berekeningen opgesteld;
  • Van der Heide heeft onderzoek verricht naar en advies uitgebracht over de elektrotechnische installatie conform NEN 1010.

Oplossing
Het complex biedt onderdak aan de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De herinrichting is gericht op het 'nieuwe werken'. Er zijn 2.400 werkplekken gecreëerd voor 2.700 ambtenaren en de ministers van SZW en VWS. Het gezamenlijk huisvesten van de ministeries maakt onderdeel uit van het kabinetsplan om de rijkskantoorruimte in Den Haag met ruim 40 procent te reduceren, en zo tot grote besparingen te komen.

Op de onderste etages zijn functies met een algemeen rijks karakter gerealiseerd. De buitenruimte heeft een atrium gekregen en is het gezamenlijke entreegebied voor beide ministeries; met onder meer een openbaar café, een receptie en een wachtruimte.

Resultaten
Het project kent technisch complexe onderdelen. Er is veel zorg besteed aan de kwaliteit en het comfort op de werkplekken. Het brandveiligheidsconcept vormde, als gevolg van het aan te brengen atrium en de windinvloeden bij brand, een grote uitdaging. In dit kader zijn door Antea Group CFD-berekeningen opgesteld.

Het ontwerptraject en de besteksvoorbereiding dienden in een zeer kort tijdsbestek plaats te vinden. Het inrichtingsontwerp en installatieconcept zijn met de gebruikersgroepen besproken.

In april 2015 vond de overdracht plaats van de aannemer aan het Rijksvastgoedbedrijf, dat de sleutel vervolgens overhandigde aan de gebruikers.