Antea Group doet onderzoek naar de constructieve veiligheid van kunstwerken

Antea Group doet onderzoek naar de constructieve veiligheid van kunstwerken

16 september 2014

In opdracht van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten doet Antea Group onderzoek naar de constructieve veiligheid van kunstwerken, veelal als voortraject van een herstructurering of als onderdeel van een constructieve toets van het kunstwerkenareaal.

Businesslijnen:

De huidige eisen die aan een kunstwerk worden gesteld, zijn tegenwoordig zo hoog dat het merendeel van de bestaande kunstwerken hier niet aan voldoet. Om de kwaliteit te beoordelen, gaat Antea Group eerst visueel te werk en bepaalt onder meer visueel of een kunstwerk robuust is gebouwd op basis van de lengte van de overspanning in relatie tot de dikte van de draagconstructie. 

De volgende stap is onderzoek doen naar de wapening om de constructieve veiligheid te toetsen, aan de hand van de beschikbare tekeningen en bestekken. Op deze manier krijgen we op een snelle en vrij eenvoudige manier met minimale inspanningen alle gegevens boven water.

Lees de bedrijfsrapportage in het vakblad GWW en krijg een digitaal kijkje in de constructie.