Antea Group helpt de Waterschappen en Rijkswaterstaat bij het in beeld brengen van de kwaliteitscriteria VTH

Antea Group helpt de Waterschappen en Rijkswaterstaat bij het in beeld brengen van de kwaliteitscriteria VTH

27 oktober 2016

In 2015 stelde Antea Group de kwaliteitscriteria VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) waterbeheer in samenwerking met de waterschappen en Rijkswaterstaat op. Nu hebben we ook een vervolgopdracht ontvangen om hiervoor een ICT instrument te ontwikkelen.

In 2015 stelde Antea Group de kwaliteitscriteria VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) in samenwerking met de waterschappen en Rijkswaterstaat op. Nu hebben we ook een vervolgopdracht ontvangen om hiervoor een ICT instrument te ontwikkelen.

Met dit instrument brengen we in twee delen in beeld in hoeverre de organisaties voldoen aan criteria rondom opleidingen, werkervaring en kennis. Maar ook wordt gekeken naar de uitwerking van het VTH-beleid in methodieken, strategieën, protocollen etc. Naast de toetsingstool stellen we een handleiding op over het gebruik van de kwaliteitscriteria en de onderliggende ICT-tool. Het eindresultaat is een tool waar alle criteria op een leesbare wijze ingepast zijn.

Antea Group werkt vanaf 2004 al volop aan de professionalisering van deze taken bij gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en provincies.