Antea Group helpt NedTrain voorbereiden op Omgevingswet

Antea Group helpt NedTrain voorbereiden op Omgevingswet

30 maart 2016

Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2021 komt ook het Activiteitenbesluit te vervallen. Dit heeft gevolgen voor nagenoeg alle milieuactiviteiten bij bedrijven.

Vanuit verschillende disciplines is Antea Group betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. NedTrain, met meerdere locaties in Nederland, vroeg aan Antea Group om mee te denken hoe zij zich hier als organisatie op kunnen voorbereiden.

Vragen als: Hoe moet ik straks omgaan met de geluidsruimte? Wat verandert er voor de opslag van gevaarlijke stoffen? En welke eisen gelden straks voor het wassen van treinen? Praktische vragen, die allemaal van zijn op de dagelijkse activiteiten van NedTrain. Op basis van de nieuwe wetgeving brengt Antea Group deze gevolgen in kaart.

Voor NedTrain een bewuste keuze om hier nu al mee aan de slag te gaan. Zo loopt de implementatie straks soepeler en heeft de organisatie meer controle over de uitvoering van de milieueisen van de toekomst.