vos emissies ontgassen ladingtanks

Antea Group kwantificeert VOS-emissies ontgassen ladingtanks

13 september 2013

De aandacht voor scheepvaartbranche vanuit Antea Group is groeiend. Schippersorganisaties, overheden, havenbedrijven en verladersorganisaties benaderen Antea Group steeds vaker voor het uitvoeren van onderzoeken. Zo is er onder meer nationaal en internationaal aandacht voor het onderwerp VOS-emissies vanuit ladingtanks van schepen.

Onlangs is de handhaving op regelgeving ten aanzien van deze emissies in Duitsland en België aangescherpt. Het resultaat is dat er in de grensgebieden met Nederland schepen de restdampen die aanwezig zijn in ladingtanks uitdampen oftewel 'ontgassen'.

De Nederlandse overheid wil inzicht krijgen in de milieu- en omgevingsimpact van deze emissies. Antea Group gaat dit samen met Pro monitoring in de praktijk vaststellen. Het onderzoek richt zich primair op de tien meest vervoerde VOS-stofgroepen in Nederland (waaronder benzine, benzeen en methanol). Deze tien stoffen zijn verantwoordelijk voor 95% van het transport van VOS.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de Nederlandse overheid bepalen hoe zij gaat reageren op de trend van grensoverschrijdende ontgassing. Bedrijven en overheden kunnen hun bedrijfsvoering scherper aanzetten, met als gevolg meer product in de opslagtanks op de wal, minder emissies naar de omgeving en gezondere en veiligere werk- en leefomstandigheden in de directe omgeving. De resultaten van het praktijkonderzoek worden in november gepresenteerd.