Circulair Friesland netwerk

Antea Group lid van netwerk Circulair Friesland

Niet praten, maar doen!

15 januari 2018

Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen een grote groep bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties die zich in willen zetten voor de transitie naar een circulaire economie. Ook wij nemen de verantwoordelijkheid om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, waarin ons lidmaatschap bij deze vereniging één van de stappen is.

Bijeenkomsten en vergaderingen die vanuit dit verband worden georganiseerd leiden tot concrete projecten en samenwerkingsafspraken. De proactieve houding leidt tot resultaat en trekt daarmee, terecht, aandacht van velen.

Op 14 december jl. vond de vergadering met de werkgroep Bouw plaats op ons kantoor in Heerenveen. Naar aanleiding hiervan zullen ook wij deelnemen aan projecten en acties in dit samenwerkingsverband. Te denken valt aan projecten rondom circulair aanbesteden, gebruik van het grondstoffenpaspoort, regelgeving en circulaire gebiedsontwikkelingen.

Samen kunnen we de circulaire transitie realiseren. Samenwerkingsverbanden als Vereniging Circulair Friesland laten zien dat de circulaire economie niet slechts een concept is, maar een tastbare en duurzame economie die bedrijven bij elkaar brengt. Antea Group is trots deel uit te maken van deze beweging.